Pozdrav

Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

English is easy!

I'm sorry
Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây nên nói: "I'm sorry"
Ông Tây cũng lịch sự: "I'm sorry too"
Ông Việt Nam nghe xong vội vàng: "I'm sorry three"
Ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: "What are you sorry for?",
Ông VN làm luôn: "I'm sorry five".
Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam "Sorry, are you sick".
Ông VN vẫn thản nhiên "I'm Sorry Seven".
Ông Tây tức lắm trợn mắt hỏi "Sorry, do you intend to count to eight?".
Ông Việt Nam kiên nhẫn "I'm sorry nine"...
Ông Tây ngọng luôn "Then..then..." Ông Việt Nam "I'm sorry eleven”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét