Pozdrav

Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Suy nghĩ về điện hạt nhân

Kính gửi cộng đồng,

Chắc nhiều người đã đọc (và nghe) một số bài viết rất hay của Giáo sư Nguyễn 
Khắc Nhẫn (Đại học Grenoble của Pháp) về phản đối phát triển điện hạt nhân, 
phân tích các nguy hiểm và các hiểu biết sai lầm về điện hạt nhân. Điều đặc 
biệt và đáng khâm phục hơn khi GS Nhẫn là GS hàng đầu về điện và năng lượng 
hạt nhân ở ĐH Grenoble và nguyên cố vấn chiến lược Tập đoàn Điện quốc gia 
Pháp - EDF.

Một số phân tích đáng chú ý của ông:

"Vì sự sống còn của đất nước (Việt Nam) mến yêu, một lần nữa, tôi thiết tha, 
trân trọng yêu cầu chính phủ Việt Nam thay đổi chiến lược năng lượng, hủy bỏ 
gấp chương trình điện hạt nhân."

"Việt Nam có thể sẽ phung phí hàng chục, hàng trăm tỷ đô-la mà không đem lợi 
ích gì cho đất nước trong khi sẽ để lại cho hàng chục thế hệ con cháu nguồn 
chất thải phóng xạ mà theo ông 'ngàn đời vẫn còn nguy hiểm.'"

"Việc tỉnh Ninh Thuận đưa các đoàn đi tham quan Lò phản ứng Đà Lạt, như báo 
Đất Việt đưa tin, có tính chất tuyên truyền nhiều hơn là để cho dân chúng 
hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của phóng xạ. Lò nghiên cứu Đà Lạt (có công 
suất) 0,500 MW nhiệt, không nguy hiểm bằng lò Điện hạt nhân ở Ninh thuận 
3000 MW nhiệt."

"Nói rằng từ đây đến 2050, không gì thay thế được Điện hạt nhân thì hoàn 
toàn không đúng sự thật. Các nước trên thế giới, năm 2013, đã đầu tư 250 tỷ 
đô-la vào lĩnh vực năng lượng tái tạo nhất là điện gió và mặt trời. Đan Mạch 
đến 2050 sẽ sử dụng 100% điện mặt trời, Đức đang dẫn đầu về điện gió và điện 
mặt trời. Thử hói tại sao Đức đã hy sinh hàng trăm tỷ đô-la, can đảm từ bỏ 
điện hạt nhân năm 2022 tới? Các cuộc lobby (vận động hành lang) hạt nhân 
tuyên truyền 'láo', đề cao điện hạt nhân đã lỗi thời thay vì khuyến khích 
việc khai thác triệt để năng lượng tái tạo. Hiện nay ở Pháp và ở Âu Châu, 
điện gió trên đất liền đã cạnh tranh được với điện cổ điển và hạt nhân"

"Lượng khí CO2 thải ra trong toàn bộ quá trình của điện hạt nhân từ khai 
thác mỏ, chế biến, vận tải là cao. Hơn nữa điện hạt nhân đắt hơn điện mặt 
trời và các năng lương khác".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét